PROJELER

YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ

Yaşam Döngüsü Analizi, ürünlerin çevresel etkilerinin sadece üretim süreci ile sınırlı kalmadan; hammadde üretiminden, atıkların bertarafına ve yeniden kullanımına kadar geçen tüm evreleri ele alarak belirlenmesine neden alan bir yöntemdir. Çevresel etki analizine bütüncül bakış açısı geliştirilmesi için kullanılan yöntem, bu etkilerin azaltılması için tasarımdan atık bertarafına kadar farklı alanlarda yenilikçi fikirlerin tetiklenmesine de yardımcı olur. Yaşam Döngüsü Analizi kullanan şirketler, sürdürülebilir ürün kategorisi geliştirebilir, bunu pazarlama stratejileri ile destekleyerek tüketicileri için şeffaf bir bilgilendirme süreci yürütebilir.

Ülker olarak yürüttüğümüz pilot Yaşam Döngüsü Analizi çalışmaları ile iki ürünümüzün tüm yaşam döngüsünü analiz ediyoruz ve çevresel etkilerimizin boyutunu fark ediyoruz. Böylece bu etkileri azaltmak için eylemler ve projeler yürüterek, ürünlerimizi daha sürdürülebilir bir şekilde üretmenin yollarını tasarlıyoruz.