PROJELER

SÜRDÜRÜLEBİLİR FINDIK TARIMI

Hammaddesini topraktan alan lider bir gıda şirketi olarak tarımın, kurumsal faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği açısından da kritik öneme sahip olduğunun farkındayız. Tüm dünyada tarımsal ürün çeşitliliği konusunda önemli bir yere sahip olan ülkemizde, sürdürülebilir tarımı destekleyerek biyoçeşitliliğin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, sunduğumuz lezzetlerimizde de bolca kullandığımız fındığı ve fındık tarımıyla birlikte ülkemizdeki biyoçeşitliliği destekleme çalışmalarımız kapsamında WWF-Türkiye ile "Sürdürülebilir Fındık Tarımı"  projesini işbirliği içerisinde yürütüyoruz.

"İnsanın doğayla uyumlu geleceği" yaklaşımından yola çıktığımız projemizin temelinde, fındık tarımı yapılan bölgelerde doğal yaşamın ve biyoçeşitliliğin bir arada var olması fikri yatıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre Türkiye, dünyadaki en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı olarak; dünyadaki fındık üretiminin %70'ini, fındık ihracatının ise %82'sini yapıyor. Fındık tarımı, gerek çok yıllık bitki olması, gerekse üretim yapılan bölgelerin topografik yapısı gibi sebeplerle, Türkiye'deki yaygın tarım uygulamalarından farklıdır.

Başta Giresun olmak üzere, doğal bitki örtüsü içerisinde fındık barındıran ve fındık üretimi yapılan bölgelerde, fındık üretiminin ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik yönleri kadar, ekolojik sürdürülebilirlik bakımından da geliştirilmesinin mümkün olduğunu göstermek asıl hedeflerimizden biri. Proje kapsamında mevcut durum tespiti ve değerlendirmesi ile Giresun ilindeki fındık tarımının envanteri ve yayılım alanının tespiti ve fındık üretiminin doğayla uyumlu olması için gerekli çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor, Giresun'da seçilecek pilot bir alanda uygulamalar ve kapasite geliştirme ile en iyi uygulamayı ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.

2015 yılında başladığımız projenin uzun vadede fındık üretimi yapan ülkeler arasında Türkiye'yi sürdürülebilir fındık tarımı ve biyoçeşitliliğin korunması konusunda örnek konuma getirmesini amaçlıyoruz.