YAKLAŞIM

‘‘İŞİMİZİ YAPARKEN MUTLU ETMEYİ VE MUTLU OLMAYI ÖNEMSİYORUZ’’

1944’ten beri farklı kategorilerdeki gıda ürünlerini topluma ulaştırıyoruz. İşimizi yaparken topraktan aldığımız en iyi mamulü işleyerek yine en iyi haliyle insana veriyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını, iş yapış şeklimizin merkezine yerleştirerek, yeni nesillere sağlıklı ve mutlu bir dünya bırakmak için çalışıyoruz

  • Kurumsal vatandaşlık bilinciyle toplumun eğitim, spor, kültür-sanat ve benzeri alanlardaki ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi öncelikli sorumluluklarımız arasında sayıyoruz.

  • Üretim yaptığımız toprakları üreticilerimizle birlikte sahiplenerek koruyoruz.

  • Paydaşlarımıza eşit fırsatlar sunarak çeşitliliğin yeşerebileceği bir ortam oluşturmayı arzuluyoruz. Çalışanlarımızın refahı ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunacak yetenek programları yürütüyor, “biz kültürü” ile birlikte öğrenerek yol alıyoruz.

  • Şeffaf ve sorumlu bir iletişim yöneterek, dengeli beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden programlar oluşturuyoruz. Rekabetçi gücümüzü inovasyon kültürümüzden ve sektörde öncü uygulamalarımızdan alıyoruz.

SIFIR KARBON SALIM ARTIŞI İLE BÜYÜME

ÇEVRE

Gebze
fabrikasında
Yeşil Bina
standardı

Su
kullanımında
%30
azaltım

Ambalaj
malzemesi
kullanımında
%50
azaltım

Yaşam
döngüsü
analizi
çalışmalarıyla
ürünlerin
çevresel
etkisinin
azaltımı

Fabrika atıklarının
%100 geri dönüşümü ve
depolama alanında
sıfır atık

Enerji
verimliliğinde
%25 oranında
artış

Ürün
başına
karbon
salımında
%40
azaltım

Uygun
olan fabrika
çatılarının
güneş panelleri
ile kaplanması

DEĞER ZİNCİRİ

300 gıda ve
ambalaj
tedarikçisinin
denetimi

Lojistik
kaynaklı karbon
salımında %20
azaltım

450
deponun
düzenli
denetimi

Satışve
teşhirde
5.000
çalışana
eğitim

Bitmiş ürünlerde
%50 daha az
karantina ve imha
oranı

Lojistik
operasyonlarında
araç doluluk
oranlarının %90’a
çekilmesi

ÇALIŞANLAR

Çalışan
memnuniyet
oranını
%77’den
%85’e
yükseltme

Gün kayıplı
kazaları
oranında %23
azaltım ile
sıfır iş kazası

Sendikalaşma
oranını
%74,7’den
%98,9’a
yükseltme

İNOVASYON

Esnek
ambalajlarda
plastik
kullanımında
%20 azaltım

Ambalaj
firesinde %50
azaltım

Koli ve
kutulardaki
kağıt
kullanımlarında
%20 azaltım

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Çikolata
ürünlerinden
3.000 ton yağ
azaltımı

Tüm yağ ürünlerinde toplam
2.000 ton, unlu mamuller
kategorisinde 8.000 ton doymuş yağ azaltımı

21.000
fidan
dikimi

Satış ve dağıtım
kanallarındaki
şikayetlerde %20
azaltım

LİDERLİK

Alanında lider kurumlar
ile toplum sağlığı ve
geleceğe yönelik
projelerde işbirliklerine
devam etme