İLKELER

04

ÇALIŞANLAR

Toplum için hedeflediğimiz mutluluğu çalışanlarımız için de istiyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimize bu ilkeleri benimseyen çalışanlarımızla birlikte varmayı arzu ediyoruz. Tüketicilerimizi memnun etmek için çalışma arkadaşlarımızın mutluluklarını ve memnuniyetlerini artırmayı amaçlıyoruz.

Çalışanlarımızın sendikal haklarını kullanmalarını önemsiyoruz bu yüzden 2016 yılında sendikalaşma oranımızı %100’e çıkarmayı başardık.

Fabrika çalışanlarımızın çalışma koşullarıyla ilgili görüşleri bizim için çok önemli. Bu konuda Endüstriyel İlişkiler Kurullarımız önemli bir vazifeye sahip. Bu kurullar; fabrika idarecileri, insan kaynakları, sendika temsilcileri ve işçilerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Kurullarımızda; verimlilik, iş güvenliği, amir ile ilişkiler ve konfor konularını konuşuyoruz.

Kurumumuzda memnuniyet verici düzeyde olan çalışan bağlılığı oranını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. 2015 yılı çalışan bağlılığı anketimize % 94 oranında katılım sağlanmış ve bağlılık endeksimiz %75 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ortalamasının üzerindeki bu oranları daha da iyileştirip ‘Yüksek Performanslı Şirketler’ kategorisinde yer almayı hedefliyoruz. %5 seviyesinde bulunan personel değişim oranımızı 2024’e kadar %3,5 seviyesine düşürmeyi planlıyoruz.

Gençlerin iş geliştirme süreçlerine ve birlikte üretmeye katkıda bulunabilmeleri amacıyla hayata geçirilen Genç Platform ve çeşitliliğimizi daha da zenginleştirecek Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın gibi projeler ile katılımcılığı en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz.