İLKELER

02

DEĞER ZİNCİRİ

Sürdürülebilirlik hedefimiz değer zincirimizin bütününü kapsıyor. Bu yüzden sürdürülebilirliği hammadde tedarikimizden ürünlerimizin atıklarının bertarafına kadar tüm yaşam süreci için ele alıyoruz. Ayrıca, bu süreçte her paydaşımız için de fayda oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik yolunda sektör için dönüştürücü güç olduğumuzun farkındayız.Sektörün dönüşümü için tedarikçilerimizin de gelişimini sağlamayı amaçlıyoruz. Sistematik denetimler vasıtasıyla tedarikçilerimizin belirlediğimiz kriterlere uygun davranmasını teşvik ediyoruz. 2016 yılında 176 tedarikçimizi denetledik. 2015 yılında 300’den fazla gıda ve ambalaj tedarikçisi ile 450 deponun denetimini gerçekleştirdik. Ayrıca sadece satış kadrosunda çalışan 5.000 çalışanımıza tanzim, teşhir ve satışta kalite konusunda eğitimler verdik. Son üç yılda lojistik operasyonlardaki çalışmalarımız ile bu alandan kaynaklanan karbon salımını %16 oranında azalttık. Bununla beraber, lojistik ağımızda yapılan yapılandırma çalışmaları sayesinde, 2014 yılından bu yana dağıtım kanallarında karbon salımlarını yaklaşık 430 ton azalttık. Altı fabrikamızda yapılan optimizasyonla malzeme tedarikinden kaynaklı karbon salımlarını ise %20 oranında indirdik ve 2 bin ton daha az salım yaptık. 2024’e kadar %20 daha azaltarak 20.000 ton karbon salımını engellemeyi hedefliyoruz.

Değer zincirimizin Çiftçiler-Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ile Sürdürülebilir Satınalma-Tedarik kısmına odaklanıyoruz.

Sürdürülebilir hammadde tedariki bizim için büyük öneme sahip olduğundan ana hammaddemiz olan buğdayın yaklaşık %80’ini iç pazardan tedarik ediyoruz. Sözleşmeli olarak çalıştığımız çiftçi sayısı 2.900’e ulaştı. Doğrudan sözleşme yaptığımız çiftçilere anlaşmalarımızda öncelik veriyoruz. Böylece üretim yaptığımız alanlara çiftçilerimizle birlikte sahip çıkarak bu bölgelerdeki yerel kalkınma projelerine destek veriyoruz.Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle neticesinde Ali Ağa olarak adlandırdığımız yüksek verimli, hastalık ve kuraklıklara dayanıklı bir buğday türü geliştirdik. Ali Ağa türü, T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından tescillendi.

Yurtdışından temin ettiğimiz kakao tedarikinde ise PACTS (Kakao İzlenirliği ve Sürdürülebilirliği için Üretici Birliği) programına sponsor olarak çevreye duyarlı ve profesyonel bir üretim zinciri oluştururken verimin artmasına katkıda bulunuyoruz.