İLKELER

01

ÇEVRE

Çevreyle olan ilişkimizi “daha mutlu yaşanabilen bir dünyaya katkı” misyonumuz belirliyor. Şirketlerimizde çevresel sürdürülebilirlik için enerji ve su verimliliğini arttırmayı , salım artışı ve atık oluşumunu ise azaltmayı önceliklerimizden görüyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris Antlaşmasına uyumlu olarak geliştirdiğimiz iklim değişikliği stratejimiz kapsamında büyümeye devam ederken karbon salımlarımızı 2014 yılı ile aynı seviyede tutmayı hedefliyoruz. Doğal kaynak yönetimi çerçevesinde hem tedarikçi ve çiftçilerle değer zincirimizde çalışmalar yapıyor hem de operasyonlarımızı daha verimli hale getirerek hammadde firelerini ve su tüketimini azaltıyoruz.

Çevresel sürdürülebilirlik çalışmamızda lokomotif şirketimiz Ülker Bisküvi üzerine odaklanıyor ve bu alandaki çalışmalarımızı Çevre Yönetim Sistemi, İklim Değişikliği ve Enerji, Doğal Kaynak Yönetimi, Ambalaj ve Atık Yönetimi ve Biyoçeşitlilik konularında yürütüyoruz.